Política de privacitat


En Aquest lloc web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a a usuari has de saber que els teus drets estan garantits. Aquesta política de privacitat està adaptada a la normativa vigent espanyola i europea sobre protecció de dades de caràcter personal a Internet. En particular, compleix les normes següents:
· Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals.
· Reglament (UE) 2016-679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD).
· Llei 34/2002, d' 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE).
Les dades son tractades amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats i enviar la informació de l'empresa que puguin ser del interès del usuari, sempre que ens hagi autoritzat a enviar-li. Es prenen totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades personals tractades, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de terceres persones no autoritzades. És imprescindible que les seves dades estiguin protegides, així que:
· Només es sol·licita la informació personal expressament necessària.
· La seva informació personal no es comparteix amb ningú excepte per complir amb la llei o si té la seva autorització expressa.
· Les seves dades només s'utilitzen amb la finalitat expressada en la present política de privacitat.
MECANIQUES CREUS, S.L. (A partir d'ara, MECACREUS) l'informa sobre la seva política de privacitat respecte al tractament i protecció de dades de caràcter personal dels usuaris i clients, que podran ser recollides per la navegació, contacte o contractació de serveis a través del lloc web www.mecacreus.com (en endavant, el lloc web)

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS
El responsable del tractament de les dades personals recollides és:
· Identitat del responsable: MECANIQUES CREUS. S.L.
· NIF: B-62022637
· Adreça: C/Bellfort, 118 (Polígon Industrial La Coromina) 08560 Manlleu (Barcelona)
· Teléfono: 93.851.13.42
· Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

REGISTRE DE DADES PERSONALS A l'efecte del previst en el Reglament general de protecció de dades, les dades personals que puguem recollim al navegar al lloc web o a través del formulari de contacte, rebran el tractament de dades de "Usuaris Web". Per al tractament de les dades de l'usuari, implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

PRINCIPIS APLICABLES AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS
· Principi de licitud, lleialtat i transparència: Es requerirà en tot moment el consentiment del usuari, prèvia informació completament transparent de les finalitats per a les quals es recullen dades personals.
· Principi de minimització de les dades: Les dades personals recollides seran només les estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals es tracten.
· Principi de limitació del termini de conservació: Les dades personals només es conservaran de manera que es permeti la identificació de l'usuari durant el temps necessari per a les finalitats del seu tractament.
· Principi d'integritat i confidencialitat: Les dades personals seran tractades de manera que es garanteixi la seva seguretat i confidencialitat.
· Principi de limitació de la finalitat: Les dades personals seran recollides amb finalitats concretes, explícites i legítimes.
· Principi de responsabilitat proactiva: El responsable del tractament serà l'encarregat d'assegurar que es compleixen els principis anteriors.

PROCEDÈNCIA DE LES SEVES DADES Per navegar pel lloc web no és necessari que l'usuari faciliti cap dada personal. Els supòsits en què l'usuari faciliti les seves dades de caràcter personal són els següents:
· Si ens envies un correu electrònic.
· A través del formulari de contacte.
· Si accedeix a través d'un enllaç de tercers de xarxes socials.

CATEGORIA DE DADES PERSONALS Les categories de dades tractades en MECACREUS són:
· En formulari de contacte: Dades identificatives ( nom i cognoms,correu electrònic i telèfon).
· Dades del registre: Les dades de registre es recullen quan els usuaris visiten la informació de registre del lloc web inclou l'adreça IP del dispositiu que utilitzeu per accedir al lloc web. En cap cas no estan especialment protegides les categories de dades tractades.

FINALITAT I BASE LEGAL PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS Formulari de contacte:
L'objectiu és proporcionar a l'usuari un mitjà perquè pugui contactar amb MECACREUS i poder donar resposta a les seves sol·licituds d’informació o consultes. La legitimació és el seu propi consentiment. Si l'usuari es comunica a través del formulari de contacte per plantejar consultes o sol·licitar informació o pressupostos, ho farem basant-nos en el seu consentiment lliure, específic, informat i inequívoc i en base al l'interès legítim de respondre a les consultes plantejades a través de la acceptació de la Política de privacitat.
L’usuari té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Com a norma general, la retirada del consentiment no condicionarà l'ús del lloc web.
Comunicacions comercials:
La finalitat és enviar-, si ha proporcionat el seu consentiment, informació comercial dels nostres productes i/o serveis.
La base legal és el seu propi consentiment per a l'enviament d'informació comercial que ens atorga en el moment d'acceptar l'enviament de comunicacions comercials sobre el formulari de contacte o l'interès legítim en cas que l'usuari hagi mantingut alguna relació comercial amb MECACREUS.
Enviament de correus electrònics:
La finalitat és donar resposta a les seves sol·licituds d'informació, contestar les seves sol·licituds i contestar les seves preguntes o dubtes directament a través del nostre correu electrònic.
La base legal és el teu consentiment i l'interès legítim de poder atendre la consulta o petició que ens hagi fet per correu electrònic.
Seguiment del lloc web per xarxes socials:
La finalitat és gestionar correctament i gestionar la presència de MECACREUS a les xarxes socials, informar de les seves activitats, productes i/o serveis, en cas que l'usuari decideixi seguir o contactar a través de les xarxes socials de MECACREUS.
Eltractament de les dades personals a les xarxes socials es regirà per les condicions d'ús, polítiques de privacitat i normes d'accés que pertanyin a la xarxa social que sigui aplicable en cada cas i que l' usuari haurà acceptat prèviament.
La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment que presta en el moment d'autoritzar la cessió de les seves dades des de la xarxa social i l'acceptació de la seva política de privacitat.
Pots consultar les polítiques de privacitat de les principals xarxes socials en aquests enllaços:
YOUTUBE: https://www.google.es/intl/es/policies/privacy
LINKEDIN: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
En cap cas MECACREUS farà servir perfils de seguidors en xarxes socials per enviar publicitat individualment.
Hi ha altres finalitats per a les quals MECACREUS pot processar dades personals: · Gestió administrativa de l'usuari o de les possibles dades de clients sol·licitant pressupostos sobre productes i/o serveis.
· Vetllar pel compliment de les condicions establertes en l'avís legal i en la legislació aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d'eines i algoritmes que ajuden a aquest lloc web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recopila.
· Donar suport i millorar els serveis oferts per aquesta web.
· Per analitzar la navegació. MECACREUS podrà recollir altres dades no identificatives obtingudes mitjançant l'ús de cookies que es descarreguen al seu ordinador quan navega pel lloc web les característiques i finalitats es detallen en la Política de Cookies.

ENVIAMENT DE CORREUS ELECTRÒNICS AMB FINALITATS DE CONTACTE
Un cas de tractament de dades per part de MECACREUS és el que fa referència als missatges de correu electrònic que l'usuari pot enviar amb la finalitat de contactar per a consultes sobre productes i serveis. Encara que hi ha un formulari per a propòsits de contacte, els usuaris també poden enviar missatges de correu electrònic. A aquest efecte, mecacreus utilitza el sistema de correu electrònic de l'Outlook. Els missatges dels usuaris a aquest efecte s'emmagatzemen en el compte Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. i les seves dades corresponents sota la política de privacitat de MECACREUS. Les dades emmagatzemades al compte de correu electrònic no són transferides ni compartides amb ningú excepte per obligació legal i l'usuari pot exercir els seus drets legals, tal com s'especifica en aquesta política de privacitat.

TERMINIS PREVISTOS PER A LA SUPRESSIÓ DE LES DADES PERSONALS
Les dades personals només es conservaran durant el temps mínim necessari a l'efecte del seu tractament, i en tot cas fins que l'usuari sol·liciti la seva supressió i no hi hagi cap obligació legal que suposi la seva preservació.
En el formulari de contacte, una vegada la seva sol·licitud hagi estat resolta mitjançant el formulari o contestada per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament, i si ha acordat rebre enviaments comercials, fins que sol·liciti la descàrrega d'aquests. El període d'emmagatzematge de les seves dades per a l'enviament de comunicacions comercials: si l'usuari ens ha autoritzat expressament, es conservaran fins que decideixi retirar el seu consentiment. Si l'usuari té una relació comercial o contractual amb MECACREUS, es mantindrà el termini de prescripció de les obligacions legals. En l'anàlisi de dades de navegació les dades personals seran tractades fins que l'usuari revoca el consentiment o s'oposi al tractament a través de la política de cookies.

DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS
Mentre duri el tractament de les dades del usuari, MECACREUS no cedirà les dades a tercers, tret que hi hagi una obligació legal.
Encara que hi ha supòsits que per tal de prestar els serveis necessaris per al desenvolupament de l'activitat i el lloc web, s'utilitzen prestadors de serveis sota les seves corresponents polítiques de privacitat.
Aquests proveïdors de serveis només tindran accés a les dades estrictament necessàries per dur a terme la seva activitat i no podran utilitzar la informació per a un altre propòsit. En els casos en què, per a la realització d'informació administrativa, comptable, comercial, d'allotjament web, plataforma web, es disposi de serveis de tercers que puguin accedir a dades personals, es formalitzarà degudament el preceptiu contracte d’encarregat de tractament, amb la finalitat de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades de l'usuari davant de tercers.

TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADES
Mitjançant l'ús dels serveis d'algunes xarxes socials (YouTube, LinkedIn), es pot produir una transferència internacional de dades fora de la UE en països com Estats Units, encara que aquestes empreses estan adherides al marc de l'Escut de la privacitat que permet el processament de dades als ciutadans europeus ( Privacy Shield).
Aquestes xarxes socials i els seus socis operen globalment i utilitzen cookies per a estadístiques, personalització i anuncis, entre d'altres.
· Youtube està adherida al marc de Privacy Shield: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=es&gl=es
· Linkedin està adherida al marc de Privacy Shield: https://www.linkedin.cn/help/linkedin/answer/62539/transferencias-de-datos-en-la-ue-el-eee-y- suiza?lang=es

DADES PERSONALS DE MENORS D'EDAT
En compliment del que disposen els articles 8 del RGPD i 7 de la Llei Orgànica 3/2018, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment al tractament de les seves dades personals legalment per part de MECACREUS. En el cas de ser menor de 14 anys, es requerirà el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest últim només es considerarà legal en la mesura que l'hagin autoritzat.

SECRET I SEGURETAT DE LES DADES PERSONALS
Amb la finalitat de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, l'informem que MECACREUS es compromet a prendre les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal facilitades. Tot això per evitar la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de les dades personals transmeses, emmagatzemades o processades, o la comunicació no autoritzada o l'accés a aquestes dades.
Perquè MECACREUS no pot garantir la inexpugnable Internet ni l'absència total de hackers o d'altres que accedeixin fraudulentament a dades personals, MECACREUS es compromet a comunicar-se a l'usuari sense dilació indeguda quan hi hagi un incompliment de la seguretat de les dades personals que pugui suposar un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques.
És important que, per poder mantenir actualitzades les seves dades personals, l'usuari ens ho comuniqui sempre que hi hagi una modificació d'aquestes. El lloc web disposa d'un certificat SSL (Secure Socket Layer), que garanteix que les dades personals es transmeten de forma segura i confidencial, sent la transmissió de dades entre el servidor i l'usuari, i en retroalimentació, totalment encriptada o xifrada.

CONFIDENCIALITAT
MECACREUS l'informa que les seves dades seran tractades amb el màxim zel i confidencialitat per tot el personal involucrat en alguna de les fases del tractament. Pel que fa a la confidencialitat del tractament, MECACREUS s'assegurarà que qualsevol persona que ens autoritzi per processar les dades del client (incloent-hi el seu personal, col·laboradors i proveïdors) estarà sota l'obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

EXERCICI DE DRETS DERIVATS DEL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS
La política de privacitat de MECACREUS garanteix, en qualsevol cas, l'exercici dels seus drets en els termes establerts en la legislació vigent. Pot fer-ho mitjançant un escrit dirigit a MECANIQUES CREUS, S.L. o enviant un correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. En concret, qualsevol usuari pot exercitar els següents drets reconeguts:
· Dret d'accés: És el dret de l'usuari a obtenir confirmació sobre si s’està processant o no les seves dades personals i, si és així, obtenir informació sobre les seves dades personals específiques i el tractament que s’hagi dut a terme, així com, la informació disponible sobre l'origen d'aquestes dades i els destinataris de les comunicacions realitzades o previstes. · Dret de rectificació: És el dret de l'usuari a modificar les seves dades personals que resultin inexactes o incompletes, tenint en compte les finalitats del tractament.
· Dret de supressió ("el dret a l'oblit"): És el dret de l'usuari, sempre que la legislació vigent no digui el contrari, per a l'obtenció de la supressió de les seves dades personals quan ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides o tractades.
· Dret a la limitació del tractament: És el dret de l'usuari a limitar el tractament de les seves dades personals. L'usuari té dret a obtenir la limitació del tractament quan impugni la exactitud de les seves dades personals; el tractament sigui il·lícit o les dades personals ja no siguin necessaris, però l'usuari els necessita per fer reclamacions i quan l'usuari s'ha oposat al tractament.
· Dret a la portabilitat de les dades: En el cas que el tractament es realitzi per mitjans automatitzats, l'usuari tindrà dret a rebre de MECACREUS les seves dades de caràcter personal en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'l a un altre responsable del tractament. Quan sigui tècnicament possible, MECACREUS transmetrà les dades directament a aquest altre responsable.
· Dret d'oposició: És el dret de l'usuari a que no es realitzi el tractament de les seves dades personals i que es cesi el tractament de les mateixes per part de MECACREUS.
· Dret a retirar el consentiment: Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
· Dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa la elaboració de perfils: És el dret de l'usuari a no ser objecte d'una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals, inclosa l'elaboració de perfils, existents tret que la legislació vigent indiqui el contrari.
Per tant, l'usuari podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida a MECANIQUES CREUS, S.L. amb la referència "protecció de dades", especificant:
· Nom, cognoms de l'usuari i còpia del DNI. En els casos en què s'accepti la representació, també serà necessari identificar-se per la mateixa via de la persona que representa l'usuari, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda, per qualsevol altre mitjà vigent en dret que acrediti la identitat.
· Petició amb les raons concretes de la sol·licitud o informació a la qual s'ha d'accedir.
· Domicili a l'efecte de notificació.
· Data i signatura del sol·licitant.
· Qualsevol document que acrediti la petició que fa.
Aquesta sol·licitud i qualsevol altre document adjunt podran ser enviats a la següent adreça i/o adreça de correu electrònic:
· Adreça: C/ Bellfort, 118 (Polígon Industrial La Coromina) 08560 Manlleu (Barcelona)
· Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

ENLLAÇOS A LLOCS WEB DE TERCERS
El lloc web pot incloure hipervincles o enllaços que permetin l'accés a llocs web de tercers que no són operats per MECACREUS. Els titulars d'aquests llocs web tindran les seves pròpies polítiques de protecció de dades, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privacitat actualitzades.

RECLAMACIONS DAVANT L'AUTORITAT DE CONTROL
En cas que l'usuari consideri que existeix un problema o violació de la normativa vigent en la forma en què s'estiguin processant les seves dades personals, tindrà dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l'autoritat de control pertinent. En el cas d'Espanya, l'autoritat de control és l'Agència Espanyola de protecció de dades (http://www.agpd.es).

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES
L'usuari és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades enviades al lloc web, exonerant a MECACREUS de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari es compromet a proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte.

QUALITAT DE LES DADES
MECACREUS comunica a l'usuari que, excepte per l'existència d'una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que els usuaris en tot moment hauran de tenir en compte que, només pot incloure dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, vigents, exactes i veritables A aquest efecte, els usuaris seran els únics responsables de qualsevol dany directe i/o indirecte causat a tercers o MECACREUS per a l'ús de les dades personals d'una altra persona, o de les seves pròpies dades personals quan siguin falses, errònies, no corrents, inadequades o impertinent. Així mateix, els usuaris que utilitzin les dades personals d'un tercer seran responsables davant el tercer de l'obligació d'informació establerta en la legislació vigent, per quan les dades personals no hagin estat recollides de l'interessat, i/o les conseqüències de no haver-li informat.

REVOCABILITAT
El consentiment prestat, és revocable en qualsevol moment informant MECACREUS en els termes establerts en la present política de privacitat en l'exercici dels seus drets, dirigint-se al correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

COMUNICACIONS COMERCIALS
En aplicació de la LSSI-CE, MECACREUS no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altres mitjans de comunicació electrònics equivalents que prèviament no haguessin estat sol·licitats o expressament autoritzats pels destinataris. En el cas d'usuaris amb els quals hi hagi una relació contractual prèvia, mecacreus està facultat per remetre comunicacions comercials relatives a productes o serveis similars als contractats inicialment amb el client.
En qualsevol cas, l'usuari, després de demostrar la seva identitat, podrà sol·licitar que no se li enviï informació comercial a través dels mitjans de contacte habitats.

ACCEPTACIÓ I CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT
És necessari que l'usuari hagi llegit i estigui conforme amb les condicions relatives a la protecció de dades personals contingudes en la present política de privacitat, així com que accepti el tractament de les seves dades personals perquè MECACREUS pugui procedir a la mateixa en la forma, durant els terminis i per a les finalitats indicades. L'ús del lloc web implicarà l'acceptació de la política de privacitat.
Mecacreus es reserva el dret de modificar la seva política de privacitat, d'acord amb el seu criteri, o motivada per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinals de l'Agència Espanyola de protecció de dades. S'aconsella a l'usuari que comprovi aquesta pàgina periòdicament per estar al corrent dels últims canvis o actualitzacions.
Aquesta política de privacitat va ser actualitzada el 6 de maig de 2020 per adaptar-se al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia de drets digitals.